หน้าหลัก

เกี่ยวกับ CAS

- บริษัท แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) จัดตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี 2544

 

- ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แคส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

 

- บริษัทฯ ค้นหาผู้ลงทุน ผู้ร่วมลงทุน และให้บริการจัดหาการลงทุน แก่นักลงทุนจากต่างประเทศ ที่ต้องการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยยึดตามโครงสร้างการลงทุนในด้านทรัพย์สิน, เงินให้กู้ยืม, เงินลงทุนในบริษัท หรือ กิจการร่วมลงทุน

 

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการพิเศษรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอับดับระดับสากล (ฟิทช์) และนับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทฯได้บริหารจัดการหนี้ที่มีหลักประกันมากกว่า 40,000 รายการ โดยดำเนินการบริหารจัดการแทนนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ

 

- ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัท อพอลโล แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (มียอดการบริหารจัดการทรัพย์สินมูลค่า 455,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563) ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการจัดเก็บหนี้ตั้งแต่ปี 2544

- ในปี 2560 บริษัท อพอลโลและพันธมิตร ได้ร่วมลงทุนจำนวน 240 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อซื้อโครงการมหานคร ในย่านธุรกิจสำคัญและเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ

 

- บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ บริหารจัดการโครงการมหานคร และทำหน้าที่ตัวแทนในการควบคุมการก่อสร้าง, ตัวแทนดูแลหลักประกัน, ตัวแทนระหว่างเจ้าหนี้ และเป็นผู้ให้บริการบริหารโครงการ

 

- ในปี 2561 บริษัทฯ ร่วมจัดตั้งกิจการเพื่อบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ร่วมกับบริษัทวาณิชธนกิจชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรับซื้อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง

 

- ในปี 2562 บริษัทฯ ลงทุนซื้ออาคาร 36 ชั้น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานพร้อมพื้นที่ค้าปลีกจำนวนรวม 90,000 ตารางเมตร ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2564

 

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่เป็นของคนไทย ซึ่งสามารถถือครองที่ดิน และ ร่วมดำเนินธุรกิจกับนักลงทุนต่างชาติ